Zajęcia otwarte w Lejdis Studio Gdynia

1. Sprawdź grafik.
2. Wybierz coś dla siebie!
3. A następnie wypełnij formularz:

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres e-mail (wymagane)

Twój numer telefonu (wymagane)

Czy posiadasz kartę partnerską? Jeśli tak - zaznacz:
MultiSport PlusFit ProfitNie posiadam

Podaj datę i godzinę zajęć, na które chcesz się zapisać

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (zwane dalej ADO): AMAR ANNA MARDAKI z siedzibą przy Al.Zwycięstwa 197/1 81-521 Gdynia, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (ul.Piekarnicza 10) NIP 5851097640, REGON 202755640. Procesorem Państwa danych jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Lejdis Studio
2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych
osobowych: imię i nazwisko, mail, numer telefonu.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

Karty partnerskie: MultiSport Plus i FitProfit

Masz kartę Multisport PLUS/FitProfit? Karty partnerskie honorujemy na zajęcia oznaczone kolorem różowym w grafiku lub na całe dostępne kursy (patrz zakładka „jak się zapisać na kurs”). Po pierwszej rezerwacji na podstawie poniższego formularza posiadacze kart partnerskich są zobowiązani do zapłaty kaucji w wysokości 50,00 (tylko gotówka) oraz założenia karty członkowskiej Lejdis Studio (25zł). Po dopełnieniu formalnosci otrzymuje się dostęp do zapisów on-line. Kaucja i karta jest zwrotna w chwili kiedy zdecydujesz o jej wycofaniu. Blokowana w chwili rezerwacji zajęć, braku przyjścia oraz braku odwołania na 24h przed rozpoczęciem zajęć. Odwołanie rezerwacji w dniu zajęć zawsze skutkuje pobraniem wartości zajęć z kaucji.