Kursy w Lejdis Studio Gdynia

1. Sprawdź tutaj kiedy odbywają się kursy.
2. Wybierz coś dla siebie!
3. Kup kurs ONLINE:

KUP KURS ONLINE

lub dokonaj płatności za dany kurs na konto:

Do: AMAR
Nr konta: 52 1140 2004 0000 3302 7706 1447

4. A następnie wypełnij formularz:

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres e-mail (wymagane)

Twój numer telefonu (wymagane)

Czy posiadasz kartę partnerską? Jeśli tak - zaznacz:
MultiSport PlusFit ProfitNie posiadam

Podaj kurs, na który chcesz się zapisać (np. Pole Dance BASIC, 20/07-25/08, pon/śr, godz. 18:00)

POTWIERDZENIE PRZELEWU

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (zwane dalej ADO): AMAR ANNA MARDAKI z siedzibą przy Al.Zwycięstwa 197/1 81-521 Gdynia, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (ul.Piekarnicza 10) NIP 5851097640, REGON 202755640. Procesorem Państwa danych jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Lejdis Studio
2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych
osobowych: imię i nazwisko, mail, numer telefonu.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

KARTY PARTNERSKIE

Na kursy zapraszamy też osoby posiadające karty: Multisport Plus / Fit Profit. W takim przypadku na każdy kurs należy wpłacić kaucję w wysokości 100 zł (2 regularne zajęcia). 1 zgłoszoną pisemnie nieobecność można odrobić na dowolnie wybranych zajęciach do końca tygodnia, w którym trwa dany kurs. Niezgłoszona nieobecność lub nieodrobienie zajęć – pobierana jest połowa kaucji i kolejna całość.